T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
PROGRAMLARI İZLEME DEĞERLENDİRME SİSTEMİ BİLGİ FORMLARI



 

 Giriş 
SGB
Kullanıcı ismi :  
Şifre :  
   
Amaç: Taslak : Uygulama ile amaçlanan; Üniversitelerimizin bünyesindeki faaliyet gösteren sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin döner sermaye işletmesine ait bilgilerin yanı sıra mali bilgilerini sağlanması ve mali analizlerini yapmaktır.
Hangi Üniversiteler ?: Taslak : Uygulamaya Üniversitelerimizden; sağlık uygulama ve araştırma merkezi mevcut olan üniversiteler veri girişi yapacaktır.
Kullanıcı Ad Şifreler: Taslak : Uygulamaya giriş için Kullnıcı ad ve şifrelerinizi 0(312) .... ... .... numaralı telefonlardan .... ..... kişilere ulaşarak alablirsiniz.